Shop Baseline® Sensory Tools

 • #582628
 • Alimed #78606
Baseline® Monofilament Sensory Test 10 Gram

 • #542876
 • 50
 • Fabrication Enterprises #12-1391
Baseline® Monofilament Sensory Test

 • #485422
 • Fabrication Enterprises #12-1480
Baseline® 2 Point Aesthesiometer 2 Disk

 • #688800
 • 20
 • Fabrication Enterprises #12-1653
Baseline® Monofilament Sensory Test Level 5.07, 10 Gram Force

 • #766592
 • Fabrication Enterprises #12-1395
Baseline® Monofilament Sensory Test 1 Gram

 • #558609
 • Fabrication Enterprises #12-1393
Baseline® Monofilament Sensory Test

 • #766591
 • Fabrication Enterprises #12-1481
Baseline® 2 Point Aesthesiometer Up to 14 Centimeters

 • #696076
 • Fabrication Enterprises #12-1643
Baseline® Monofilament Sensory Test Level 2.83, 0.07 Gram Force

 • #826563
 • Fabrication Enterprises #12-1390
Baseline® Monofilament Sensory Test 1 Gram

Showing 1 to 10 of 19